Leasing operacyjny jest formą pewnej dzierżawy. Ze względu na swoja prostotę i walory podatkowe jest to najczęściej wybierana forma leasingu. Oferujemy leasing operacyjny samochodów, środków transportu, maszyn budowlanych oraz innych urządzeń. Za pośrednictwem lease-service.pl możecie państwo wyleasingować w zasadzie dowolny środek trwały. Nie zależnie od tego czy przedmiot znajduje się w kraju, czy za granicą.

 

Ze względu na swoja prostotę i walory podatkowe jest to najczęściej wybierana forma leasingu.

Poniżej główne cechy:

–  raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy (jak np rachunek telefoniczny),

– standardowo w przypadku leasingu operacyjnego proponujemy okres leasingu od 2 do 6 lat w zależności od środka będącego przedmiotem umowy,

– po zakończonej umowie leasingu następuje wykup przedmiotu leasingu za określoną w umowie wartość (w zależności od ustaleń z Klientem jest ona mniejsza bądź równa wartości księgowej przedmiotu),

– wszelkie płatności liczone są od wartości netto, a podatek VAT doliczany jest to każdej raty,

– w celu dopasowania do specyfiki działalności konkretnego Klienta jest możliwość skonstruowania umowy z niestandardowym harmonogramem płatności , np z ratami sezonowymi, degresywnymi itp.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z doradcą.

© Copyright 2018 lease-service - Coding by CodeGeek