Jest zbliżony formą do kredytu. Przedmiot leasingu ewidencjonowany jest u leasingobiorcy i przez niego amortyzowany (choć formalnie właścicielem jest firma leasingowa). Same raty leasingowe podzielone są na część kapitałową i odsetkową, która stanowi koszt uzyskania przychodu. Przedmiot “automatycznie” przechodzi na własność leasingobiorcy wraz z zapłatą ostatniej płatności. Zaletą leasingu finansowego są uproszczone procedury (tak jak w przypadku leasingu operacyjnego) oraz możliwość sfinansowania transakcji, które ze względów na niską stawkę amortyzacji nakładałaby obowiązek zawierania umowy na dłuższy okres (w przypadku leasingu operacyjnego). Nie bez znaczenia jest inne rozliczenie podatkowe w stosunku do leasingu operacyjnego, które może wskazywać leasing finansowy jako bardziej opłacalny dla danego Klienta (tzw. amortyzacja jednorazowa).

 

Za pośrednictwem lease-service.pl możecie państwo wyleasingować w zasadzie dowolny środek trwały.

–  podobny do kredytu, jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy,

–  amortyzacja przedmiotu leasingu po stronie korzystającego (leasingobiorcy),

–  nie ma ograniczeń co do minimalnego okresu umowy,

–  w tym przypadku podatek VAT należy wpłacić z góry (oferujemy również możliwość płatności VAT w dogodnych ratach).

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z doradcą.

© Copyright 2018 lease-service - Coding by CodeGeek