Zakres potrzebnych dokumentów do zawarcia umowy leasingowej jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Standardowo zawsze niezbędne jest przedstawienie dokumentów rejestrowych, dowodu osobistego i dokumentów identyfikujących przedmiot leasingu.

Dodatkowo w zależności od wolumenu transakcji, przedmiotu umowy i parametrów umowy wymagane są dokumenty finansowe oraz dodatkowe informacje zawarte we wniosku leasingowym (zawsze pomagamy go wypełnić).

W celu określenia szczegółowego zakresu niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt z naszym doradcą.

© Copyright 2018 lease-service - Coding by CodeGeek